IN CONTROL

Wij als mens zijn voorspelbaar in ons gedrag, wanneer we in een onbekende ruimte worden geplaatst, zullen wij als mens gedrag vertonen wat van ons gewenst is. Mensen zijn kuddedieren en doen wat sociaal verwacht wordt van ons als mens, afwijzing en afkeuring zijn onze grootste angsten, omdat wij dan als kuddedier onze kudde kwijtraken en daardoor ook onze veiligheid.

In de installatie IN CONTROL wordt deze sociale druk en gezag ontkoppelt van de bezoeker die de ruimte betreedt. In deze ruimte wordt totale vrijheid en controle gegeven en gegarandeerd, jij als bezoeker bent hier helemaal alleen en niemand zal jou observeren en beoordelen. Tijdens deze beleving sta jij als bezoeker centraal en heb jij de controle over de ruimte waarin je je begeeft. Wat sociaal van je verwacht wordt; namelijk het stilstaan in een nieuwe onbekende ruimte, wordt niet beloond. Onderzoeken en exploreren staan daarentegen centraal in deze installatie en kunnen worden voldaan door rond te dwalen in deze controleerbare omgeving.