Untitled-2

Higher

Dimensions

De vierde dimensie is onbereikbaar voor ons als menselijk wezen. Het nadenken over meerdere dimensies is mogelijk, maar zorgt voor alleen maar meer vragen en ondoorgrondelijke gedachtes. 

Met deze geanimeerde video waarin de vierde dimensie is gevisualiseerd op een minimalistische en een versimpelde manier probeer ik de doelgroep te informeren over deze hogere dimensie. in deze drie minuten laat ik deze groep die ik beschouw als leek in dit onderwerp op een manier te informeren, zodat deze kijker gaat nadenken over de positie waar wij staan als de mens. Doormiddel van een stijl die rust uitstraalt, probeer ik de rust in de gedachtes van de kijker te implementeren. Vaak zijn deze uitleg-video’s voorzien van veel wiskundige en natuurkundige termen die weinig toevoegen aan de boodschap van het laten nadenken over deze dimensie. 

Deze video is onderdeel van mijn lopende project waarin ik een half jaar lang onderzoek doe naar deze
vierde dimensie, en hoe deze valt te visualiseren.