DSC08532

Experience health of plants

De aarde staat vol met bomen en planten, ze filteren onze Co2 uitstoot en produceren zuurstof doormiddel van die Co2. Het betekend dus dat wij niet zonder planten kunnen leven op deze aarde, maar toch gaan wij er zo niet mee om. We kappen hele oerwouden voor papier, zagen bomen om voor een huis dat we per se op die plek willen bouwen en branden hele bossen weg in de ruil voor akkerbouw. Een keer komen we hierdoor in de problemen, hoe wordt ons Co2 dan gefilterd als alle bomen en planten van de aarde zijn verdwenen? We merken geen directe gevolgen van het kappen van bomen en het  laten stikken van planten. Deze gevolgen zullen we pas decennia en generaries later opmerken.

 

Met deze installatie staat de plant en de mens in een directe connectie met elkaar. Doormiddel van bodemvocht-sensoren, temperatuur-sensoren en luchtvochtigheid-sensoren, wordt als het ware de fysieke gezondheid van de plant vastgesteld. Wanneer deze waardes in orde zijn en de plant heeft genoeg water, zonlicht en een goede kwaliteit van lucht om zich heen, dan zal de gebruiker goed kunnen ademen door een zuurstofmasker. Maar zodra de gebruiker de plant niet goed behandelt; geen water geven of bijvoorbeeld in het donker zetten, dan zal de gebruiker Co2 toegediend krijgen via het zuurstofmasker. Deze installatie laat de gebruiker direct de gevolgen voelen van hoe hij/zij omgaat met deze plant. De gebruiker voelt als het ware hoe de plant zich op dat moment ook voelt. Heeft de plant genoeg water dan heeft de gebruiker genoeg zuurstof. Heeft de plant te weinig water, dan krijgt de gebruiker te weinig zuurstof binnen. Het is dus van essentieel belang dat gebruiker de plant continu de benodigde aandacht geven en zorgen dat de leefomgeving van de plant van goede kwaliteit is. Het gedrag van de mensheid zal dus moeten veranderen.

 

Als de mensheid zich zou kunnen inleven in hoe planten zich voelen, gaan mensen veel beter om met planten, gaan mensen meer bomen planten of krijgen mensen zelfs wel verdriet als planten sterven. Als we net als met deze installatie echt de gevolgen van hoe een plant zich voelt ervaren, dan moéten wel zelfs wel goed omgaan met planten, want als we dat niet doen, zullen we net als de planten waarmee we in connectie staan ook sterven.

DSC08551